Алгоритм реалізації науково-методичної проблеми

“Компетентнісно орієнтована модель організації навчально-виховного процесу в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти"

2014 - 2015 навчальний рік

І-й етап: теоретичний (організація роботи; прогнозування цілей, мети науково-методичної роботи; вивчення теорії, методики інновацій в освіті)

2015 – 2016 навчальний рік

ІІ-й етап: аналітичний (опанування змісту проблеми; освоєння методики реалізації проблемної теми, ознайомлення з досвідом педагогів-новаторів)

2016 - 2017 навчальний рік

ІІІ-й етап: практичний (реалізація змісту і завдань; вивчення роботи вчителів з обдарованими дітьми)

2017 – 2018 навчальний рік

ІV-й етап: систематизаційний (оформлення матеріалів практичного досвіду школи з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах, конференціях)

2018 – 2019 навчальний рік

V-й етап: підсумковий (підбиття підсумків роботи за всіма напрямами діяльності колективу; оцінка рівня самореалізації педагогів)

Мета: створити умови для особистісного розвитку школяра, виховувати інтерес до навчання шляхом здійснення диференційованого підходу до учнів різного типу навченості.

Найважливіше завдання вчителя – розпізнати, виявити, розкрити, виростити в кожного учня його індивідуальний талант.

Основні напрямки діяльності: - надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; - участь у пошуковій роботі; - розвиток творчої особистості з почуттям національної самосвідомості; - формування в учнів громадянських рис.

Прогнозований результат – підвищення професійної майстерності вчителя, рівня та якості знань учнів.

Кожен з етапів роботи над науково-методичною проблемою має свої особливості в змісті, формах і методах її організації. Сама ж проблема спонукає педагогічний колектив школи до творчого пошуку успішного вирішення педагогічних завдань, зокрема розвивати компетентність вчителя, підвищувати його кваліфікацію, педагогічну творчість і, як наслідок, підвищити рівень навчання, виховання та розвитку учнів.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи А.П. Ловягін

Cтруктура методичної роботи в Юрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

у 2017/2018 навчальному році

Науково-методична проблема “Компетентнісно орієнтована модель

організації навчально-виховного процесу в контексті вимог

Державного стандарту загальної середньої освіти”

( IV етап – систематизаційний )

Науково-методична проблема закладу:

Компетентнісно орієнтована модель організації навчально-виховного процесу в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

ТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Роль учителя у формуванні життєвих компетентностей школяра

НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ:

національно - громадянське виховання ;

військово - патріотичне виховання;

морально-правове та превентивне виховання;

трудове виховання та профорієнтаційна робота;

екологічне виховання та формування здорового способу життя;

художньо-естетичне виховання;

родинно-сімейне виховання;

сприяння творчому розвитку особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 93

Коментарi